Červený kopec


  archeologické lokality

  Červený kopec
  místní název: Kohnova cihelna Štýřice


  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Červený kopec


  katastr

  Pisárky, Štýřice


  rok / datum výzkumu

  poč. 20. století


  nálezová zpráva

  780/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2435/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na začátku 20. století zde profesor Makowski postupně zachránil inventář ze čtyř kostrových hrobů spadajících do období pozdního eneolitu. Mezi nálezy se objevily keramické nádoby, odštěpek pazourku a šídlo.
  Z doby římské zde pak byl nalezen denár manželky císaře Antonia Pia císařovny Faustiny starší (100–140 n. l.) a follis císaře Galleria Maximiana (vládl v letech 305–311 n. l.)


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  ulice

  městská část


  Zav


Aktualizováno: 10. 12. 2017