Bývalé letiště


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  1936


  nálezová zpráva

  2435/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na ploše bývalého letiště nad Černovicemi byl v roce 1936 rozkopán kostrový hrob. Byla zachráněna jenom veliká měděná dýka s řapem a keramické střepy ze zvoncovitých pohárů, leštěných v červené barvě.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část


  Zav


Aktualizováno: 30. 07. 2012