Náměstí Svobody 17 - Dům pánů z Lipé


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  číslo parcely

  524


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1987


  instituce

  MuMB


  nálezová zpráva

  2/87, 1987, Brno - Náměstí Svobody 17, 1987, MuMB


  popis

  Na podzim 1987 byl při statickén zajišťování domu pracovníky n.p. Ingstav vyzvednut a předán do muzea soubor keramických a skleněných zlomků. Nálezy pocházejí částečně z výkopů v základech domu, částečně ze zásypu nad klenbami, což při předávání materiálu už nebylo možné rozlišit. V nálezovém celku se nacházejí především keramické hrnce, mísy, poháry, brněnské poháry a torza skleněných číšek. Celý soubor lze datovat do rozmezí 2. poloviny 14.–16. století.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  MuMB  městská část

  stavby

  Schwanzův palác
  náměstí Svobody 17/86


  související odkazy


  Sed


Aktualizováno: 30. 07. 2012