Mojmírovo náměstí, Božetěchova ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Královo Pole


  rok / datum výzkumu

  1995


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  V místech zasažených výkopy v okolí domů na Mojmírově náměstí č. 18 a 19, na nejvyšším bodě sledovaného terénu, tvořila podloží světle žlutá spraš. Půdní pokryv zde byl odstraněn při starších úpravách terénu. Jinde nebylo podloží dosaženo, překrývaly ho novověké planýrky. Ojediněle se výkop dotýkal humózního půdního horizontu (především v S části Božetěchovy ulice) a torzovitě u kamenného kříže v místech křižovatky ulic Božetěchova-Kolárova-Křížkova.


  nálezová zpráva

  2/96, 1996, Brno-Královo Pole, výkop pro Telecom, Mojmírovo nám., archiv ÚAPP Brno


  popis

  Výkop pro kabel firmy Telecom. Výzkum zachytil kromě středověkých a novověkých vrstev také zahloubené objekty se středověkou a novověkou keramikou. Zjištěné objekty překračovaly uliční čáru, respektující současnou dispozici zástavby.
  Sledována byla i plocha ležící na okraji hřbitova kolem zbořeného farního kostela (prostor u kamenného kříže) a patrně se podařilo rozeznat také jeho ohradní zeď.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost): 16.–17. století
  pozdní středověk (1 400 – 1 500 )
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 44/95-101/1 až 44/95-106/9  městská část


  Gei


Aktualizováno: 13. 01. 2013