Dálnice - Bohunice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Na Rybníčcích


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1973


  nálezová zpráva

  2070/73, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Jižně od obce na trase dálnice se v severní nevysoké stěně zářezu rýsovaly dvě jámy, které byly dochovány již ve značně rozrušených zbytcích. I v upravené ploše dálničního tělesa v bezprostředním dosahu obou jam se rýsovaly další ještě zřejmě podobné objekty. Celková situace prozrazovala zachycení celého sídliště. Ze zjištěných poznatků se dá říct, že jámy je možno přisoudit věteřovské kultuře.


  kultury

  kultura věteřovská (1 700 - 1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část  Zav


Aktualizováno: 30. 07. 2012