Hraničky, Humenná a Žlíbek


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1966?


  nálezová zpráva

  965/80, Z pozůstalosti Karla Ludikovského, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1/66, Brno - Bohunice 1966(?), Muzeum města Brna


  popis

  V pozůstalosti dr. K. Ludikovského se zachovala jedna nádoba horákovské kultury s nápisem Bohunice. V písemnostech nebyl zachycen záznam o tomto nálezu.
  K nádobě snad patří dopis učitele z Bohunic, kde se oznamuje, že v prostoru ulic Hraničky, Humenná a Žlíbek jsou ničeny při výstavbě domů laténské kostrové hroby. Nádoba je celá a je jen nepatrně recentně porušena. Je možné, že pochází ze žárového hrobu.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  městská část


  Zav


Aktualizováno: 01. 06. 2017