Černopolní ul.


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Černá Pole  nálezová zpráva

  835/51, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Jan Knies objevil jámu s kosterními pozůstatky mladé ženy a hrníčkem ze starší doby bronzové. Nález může souviset s nálezem únětické kultury z Merhautovy 1.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  ulice

  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Borgeschichtliches aus Mähren"


  Machan


Aktualizováno: 14. 06. 2012