Lužánky


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Černá Pole


  rok / datum výzkumu

  1950


  instituce

  Jiří Říhovský


  nálezová zpráva

  53/92, Výpis z kandidátské dizertace "Postavení kultury se šňůrovou keramikou v moravském eneolitu a její vztah k vývoji v Karpatské kotlině", Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Na jaře 1950 provedl Jiří Říhovský průzkum hrobu ženy z konce pozdní doby kamenné. Žena měla u kolenou hrnek s páskový uchem a po pánví misku moravského typu s ven vytaženým okrajem obrácenou dnem vzhůru.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Katedra archeologie MU Brno, inv. č. 85, 2338


  ulice

  městská část


  Machan


Aktualizováno: 14. 06. 2012