Štolcova 8-12 (bývalá ul. Školní), sportovní hřiště


  archeologické lokality

  Černovice
  Štolcova
  v době výzkumu Školní


  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  1943


  instituce

  Státní archeologický ústav


  nálezová zpráva

  176/43, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Při kopání protileteckého příkopu byl v hloubce 2 m poškozen hrob. Po stranách kostry se dochovaly stopy dřevěného obkladu/rakve. Podle údajů dělníků ležela u nohou mrtvé nádobka, u lebky jedna celá bronzová náušnice se zdobeným spodním obloukem a jeden zlomek další náušnice, před lebkou 3 skleněné a 1 jantarový korálek.


  kultury

  doba středohradištní (800 – 950)


  materiál / uložení

  Státní archeologický ústav Brno (dnešní Archeologický ústav AV ČR)  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012