Písečník východně od obce


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Dolní kobylnické šíře


  katastr

  Dvorska


  rok / datum výzkumu

  1956


  instituce

  L. Frank


  nálezová zpráva

  2442/47, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  V opuštěném písečníku bylo při urovnávání buldozerem porušeno několik pravěkých a středověkých objektů, ze kterých se podařilo sesbírat část únětického koflíku a množství mladohradištních střepů.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012