Internetová encyklopedie dějin Brna

1999: Sanace brněnského podzemí - blok 31 (vozovka ulic Česká, Středova, Veselá, Skrytá)

Sanace brněnského podzemí - blok 31 (vozovka ulic Česká, Středova, Veselá, Skrytá)


 • archeologické lokality

  Česká
  Skrytá
  Středova
  Veselá


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  575, 604, 610, 615

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1999

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  08/00, 2000, Brno, blok 31, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí v uličním bloku 31 byl uskutečněn v měsících říjnu až listopadu 1999 záchranný archeologický výzkum 5 sond. Sledované sondy byly situovány při uliční čáře vymezené domovním blokem č. 31, který je sevřen ulicemi Česká, Středova, Veselá a Skrytá. Průčelí domů do ulice České a Veselé, kromě objektu Česká 1, dodnes respektují hranice středověké parcelní zástavby. Malá ulička Skrytá byla pojmenována až ve 20. století, do té doby byla součástí ulice Jakubské.

  Ulice Česká. Před domem Česká 5 byla položena sonda B1. Zachyceno bylo mocné souvrství středověkých komunikačních vrstev, které přímo nasedaly na sprašové podloží.

  Ulice Skrytá. Dokumentované sondy D1 a D2 zachytily mocná komunikační souvrství, která se v dotčeném prostoru ukládala již od středověku. Zjištěna byla i dlažba z větších kamenů zpevňující snad povrch komunikace.

  Ulice Středova. V sondě A1 se podařilo zachytit zděnou odpadní jímku, pravděpodobně z 17. století, která byla původně umístěna v rámci vnitřní části městiště, které bylo severním směrem posunuto až ve 20. století. Sonda A3 narazila na cihlový sklep, který snad můžeme rámcově zařadit do období baroka.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  A099/65-0100-001 až A099/65-0158-137 - MuMB


 • obrazy

  img11176.jpg img11177.jpg img11178.jpg


 • ulice

  Česká
  Skrytá
  Středova
  Veselá


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012

Umístění jednotlivých sond v rámci sanace domovního Bloku 31 v roce 1999 (akce A065/1999). Archiv Archaia Brno.