Richterova cihelna (u starého ramene Svitavy)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1930


  nálezová zpráva

  1165/47, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Na lokalitě byly rozkopány jámy s "úpadkovou" keramikou z počátku pozdní doby kamenné.


  kultury

  kultura jordanovská (4 200 - 4 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012