Pískovna u Holásek


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  číslo parcely

  na pozemcích p. Krejčího a Stavebního kombinátu okr. Brno


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1950


  nálezová zpráva

  1803/50, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1398/51, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Pan Zacherle upozornil Státní archeologický ústav na porušování objektů na štěrkopískové terase v jihovýchodní a jižní části katastru, zejména při železnici. Objekty měly zpravidla průměr i hloubku 1 - 2 m. Z objektů byly zachráněny předměty, jako zlomky keramiky, kostí, uhlíky, vápenitá hmota či kamenné nástroje.


  kultury

  eneolit neurčený (4 400 - 2 200/2 000 př. Kr.): ?


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012