Malý písník


  archeologické lokality

  Holásky
  Písečník p. Krátkeho
  místní název: Na pískách


  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Na pískách


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1954, 1956


  instituce

  Stanislav Zacherle, Boris Novotný (Státní archeologický ústav)


  nálezová zpráva

  2962/59, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  669/56, zprávy Stanislava Zacherleho a Borise Novotného, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4021/59, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně


  popis

  Lokalita se nachází při silnici z Holásek do Tuřan, v severní částí Holásecké pískovny. Na lokalitě byly při těžbě písku porušeny dva hroby z konce pozdní doby kamenné. V roce 1956 byl porušen žárový hrob z téhož období. Hrobová jáma měla rozměry 45 x 55 cm a obsahovala dvě popelnice, jedna byla překryta mísou. Těžba na lokalitě zasáhla i žárový hrob, ze kterého se dochovala pouze část hrobové jámy s popelovitou vrstvou na dně a zásyp z kamenů prošlých žárem. Stěny jámy byly v horních částech propálené, spodní část jámy a dno vypáleny nebyly. Lokalita se nachází na parcele severně od parcely 202/1.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012