Internetová encyklopedie dějin Brna

Rybníky

Rybníky


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • trať

  Rybníky, Krajiny

 • katastr

  Chrlice


 • instituce

  Muzeum města Brna


 • nálezová zpráva

  225/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4/65, Muzeum města Brna


 • popis

  Na lokalitě byl posbírán střepový materiál z pozdní doby kamenné, mladší doby bronzové a doby římské.


 • kultury

  kultura s kanelovanou keramikou (3 400 - 3 000/2 900 př. Kr.)
  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 746–314 756


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012