Rybníky


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Rybníky, Krajiny


  katastr

  Chrlice  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  225/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4/65, Muzeum města Brna


  popis

  Na lokalitě byl posbírán střepový materiál z pozdní doby kamenné, mladší doby bronzové a doby římské.


  kultury

  kultura s kanelovanou keramikou (3 400 - 3 000/2 900 př. Kr.)
  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 746–314 756


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012