Pod slévárnou


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1967


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek)


  nálezová zpráva

  234/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1/67, Muzeum města Brna


  popis

  Při výstavbě domu na lokalitě byla objevena elipsovitá jáma, v jejíž výplni se nacházela mísa, dva střepy, mazanice, uhlíky, zlomek kosti a snad i zrnotěrka. Z nálezů se dochovala pouze mísa.


  kultury

  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 315 304


  osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019