Internetová encyklopedie dějin Brna

1967: Pod slévárnou

Pod slévárnou


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1967

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek)


 • nálezová zpráva

  234/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1/67, Muzeum města Brna


 • popis

  Při výstavbě domu na lokalitě byla objevena elipsovitá jáma, v jejíž výplni se nacházela mísa, dva střepy, mazanice, uhlíky, zlomek kosti a snad i zrnotěrka. Z nálezů se dochovala pouze mísa.


 • kultury

  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 315 304


 • osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019