Zámecká č. p. 3 (Usedlost Františka Solničky)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1966


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek a R. Kučera)


  nálezová zpráva

  239/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/66, Muzeum města Brna


  popis

  Při rozšiřování barokního sklepa (stejný ráz zdiva jako u blízkých sklepů zámeckých z roku 1722) byla v zásypu objevena keramika doby římské a keramika vrcholně středověká, dále např. barokní kachle a kamenný brousek.


  kultury

  doba římská (0 - 400 po Kr.)
  novověk (1 500 - současnost)
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 686–314 694


  osoby

  Leo Davídek
  archeolog


  ulice

  městská část


  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019