Internetová encyklopedie dějin Brna

1966: Zámecká č. p. 3 (Usedlost Františka Solničky)

Zámecká č. p. 3 (Usedlost Františka Solničky)


 • archeologické lokality

  Chrlice
  Zámecká


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1966

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek a R. Kučera)


 • nálezová zpráva

  239/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/66, Muzeum města Brna


 • popis

  Při rozšiřování barokního sklepa (stejný ráz zdiva jako u blízkých sklepů zámeckých z roku 1722) byla v zásypu objevena keramika doby římské a keramika vrcholně středověká, dále např. barokní kachle a kamenný brousek.


 • kultury

  doba římská (0 - 400 po Kr.)
  novověk (1 500 - současnost)
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 686–314 694


 • osoby

  Leo Davídek
  archeolog


 • ulice

  Zámecká


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019