Internetová encyklopedie dějin Brna

1934: Kopce (Neufeld, štěrkoviště p. Krejčího)

Kopce (Neufeld, štěrkoviště p. Krejčího)


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • trať

  Kopce

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1934


 • nálezová zpráva

  749/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1315/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  741/58, výpis z archivu Praha, č. j. 119/47, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na lokalitě proti nádraží byl rozkopán žárový hrob se zásobnicovou popelnicí s otvorem na dně. Uvnitř pak byly nedokonale spálené kosti a střepy ze dvou menších nádob.


 • kultury

  období popelnicových polí (1 300 - 950/920 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012