Kopce (Neufeld, štěrkoviště p. Krejčího)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Kopce


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1934


  nálezová zpráva

  749/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1315/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  741/58, výpis z archivu Praha, č. j. 119/47, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě proti nádraží byl rozkopán žárový hrob se zásobnicovou popelnicí s otvorem na dně. Uvnitř pak byly nedokonale spálené kosti a střepy ze dvou menších nádob.


  kultury

  období popelnicových polí (1 300 - 950/920 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012