Internetová encyklopedie dějin Brna

Kopce (Výspa, na polích nad nádražím u kříže, pozemek pí Zemanové)

Kopce (Výspa, na polích nad nádražím u kříže, pozemek pí Zemanové)


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • trať

  Kopce

 • katastr

  Chrlice • nálezová zpráva

  742/58, výpis z archivu Praha, č. j. 3632/46, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  750/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  314/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Mohyla ze starší doby železné, související snad s holáseckými.


 • kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


 • ulice

  Výspa


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012