Kopce (Výspa, na polích nad nádražím u kříže, pozemek pí Zemanové)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Kopce


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  742/58, výpis z archivu Praha, č. j. 3632/46, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  750/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  314/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Mohyla ze starší doby železné, související snad s holáseckými.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  ulice

  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012