Germánské sídliště u Rebešovic


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1937


  nálezová zpráva

  879/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě byl vyorán bronzový antoninian císaře Carina (vládl v letech 283–285). Může souviset se sídlištěm na Nivách.


  kultury

  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012