Internetová encyklopedie dějin Brna

1937: Germánské sídliště u Rebešovic

Germánské sídliště u Rebešovic


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1937


 • nálezová zpráva

  879/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na lokalitě byl vyorán bronzový antoninian císaře Carina (vládl v letech 283–285). Může souviset se sídlištěm na Nivách.


 • kultury

  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012