Kostel sv. Jiljí - kanalizace


  archeologické lokality

  kostel sv. Jiljí
  místní název: Na Luhu


  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Komárov


  rok / datum výzkumu

  1999


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Kolem celého obvodu kostela byla vykopána rýha široká asi 1 m pro položení kanalizace.


  nálezová zpráva

  15/00, 2000, Brno-Komárov 1999, kostel sv. Jiljí, ÚAPP Brno


  popis

  Výzkumem se podařilo upřesnit polohu zdiva zjištěného při archeologickém výzkumu pod vedením D. Cejnkové v letech 1969–1976 na JV straně presbytáře.
  Na severní straně bylo objeveno mohutné zdivo zasahující pod severní přístavek k presbytáři. Stavební kámen z hlediska geologického posoudil I. Mrázek. Podařilo se doplnit dokumentaci stavebního materiálu publikovanou J. Dvořákem v roce 1997.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna


  ulice

  městská část


  prameny, literatura


  Baa, Gei


Aktualizováno: 02. 09. 2017