Borky


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Maloměřice  nálezová zpráva

  983/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Paleolitická stanice s nálezy štípané industrie z rohovce, jaspisu, chalcedonu, achátu a dokonce z pravého pazourku.


  kultury

  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)
  paleolit pozdní (10 000 – 8 000 př.Kr.)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012