Žlíbek


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  číslo parcely

  302/1


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1947


  instituce

  SNB stanice v Brně - Bohunicích, úřední lékař ŘNB MUDr. Schöbl


  nálezová zpráva

  160/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při výstavbě silnice byly porušeny čtyři kostrové hroby z mladší doby železné. První byl zjištěn v hloubce 60 cm, kostra byla značně zetlelá. Z hrobu pochází předměty osobní výbavy, jako dva nánožníky s velkými dutými polokoulemi, tři bronzové plechové kroužky o průměru 2,3 cm a zbytky opasku spájeného železem. Druhý hrob byl objeven v hloubce 70 cm a dosahoval délky 1,70 cm. Z kostry se zachovaly kousky lebky a dlouhé kosti. Na zápěstí levé ruky měla bronzový náramek s kuličkovými nástavci, nad pravým ramenem se našly zbytky železné spony. Hrob číslo 3 byl v hloubce 1,70 cm. Z pohřbu se dochovala pouze horní část kostry a dvě železné spony. Šlo pravděpodobně o sekundární uložení. Hrob číslo 4 byl opět v hloubce 70 cm. Uvnitř však byly nalezeny jen zbytky lebky.
  V letech 1963-1965 bylo podle údajů O. Dobšíka zničeno v tomto prostoru dalších šest kostrových hrobů.


  kultury

  doba laténská B (380 - 230 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  ulice

  městská část  Machan


Aktualizováno: 11. 09. 2012