Červený kopec


  archeologické lokality

  Červený kopec
  místní název: cihelna, Kejbaly Štýřice


  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Štýřice  nálezová zpráva

  805/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2435/46, podle zpráv a hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě byl nalezen denár císařovny Faustiny ml. (125–175 n. l.), manželky císaře Marca Aurelia (vládl v letech 161–180 n. l.).


  kultury

  doba římská B (50/70 - 180/200 po Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  ulice

  městská část

  Machan


Aktualizováno: 10. 12. 2017