Internetová encyklopedie dějin Brna

1932, 1945: Grefty (u dnešní Mazourovy ulice)

Grefty (u dnešní Mazourovy ulice)


 • archeologické lokality

  Grefty
  Židenice


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • trať

  Grefty (Grefky, U Kraevtých)

 • katastr

  Židenice


 • rok / datum výzkumu

  1932, 1945


 • nálezová zpráva

  529/01, Zpráva o nálezu plánu lokality v pozůstalosti Miroslava Chleboráda, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  787/50, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  965/46, soupis lokalit na k. ú. Židenice, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  478/47, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  771/55, opis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na polích pánů Kučery a Saida a rovněž v pískovnách prof. Hájka a Marie Kučerové byly v roce 1932 odkryty hroby z konce pozdní doby kamenné. Pět hrobů bylo kostrových a sedm žárových v malých kruhových jamkách. Z milodarů je uváděna keramika v podobě zvoncovitých pohárů, mís, hrnců a džbánků s páskovým uchem. Dále jedna nátepní destička a čtyři pazourkové úštěpy.
  Další hrob byl nalezen na jaře 1945 při kopání zákopů. Hrobová jáma byla oválného půdorysu (135 x 70 x 110 cm) a kostra v ní ležela na levém boku, hlavou k severu. Mrtvý měl u sebe mísu a dva džbánky.


 • kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • osoby

  Miroslav Chleborád
  společně s E. Kolibabou prozkoumal pohřebiště


 • ulice

  Mazourova


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 02. 06. 2017