Stará dálnice (54, 5 km)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Bystrc


  rok / datum výzkumu

  1939


  instituce

  Karel Schirmeisen


  nálezová zpráva

  844/47, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při stavbě německé exteritoriální dálnice A 88 bylo objeveno sídliště z konce mladší doby kamenné. Z nálezů jsou zmiňovány putny s rohatými uchy červeně, žlutě i bíle malované, úlomky sošek, přeslen a kostěná šídla.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012