Vnitroblok 42 (suterén domu Solniční 5, 7, 9)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  565


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2001


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  21/01, 2001, Brno, vnitroblok 42 – sanace podzemí., Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V měsících leden a únor roku 2001 byl v souvislosti s projektem stavebně-historického vývoje a zpřístupnění domu ve vnitrobloku 42 uskutečněn záchranný archeologický výzkum při těžbě 3 sanačních sond (H4, H5, H6). V sondách H5 a H6 bylo po odstranění recentní podlahy sklepa zachyceno pouze sprašové podloží a úroveň spodní vody. Pouze sonda H4 zachytila objekt zahloubený do sprašového podloží, který byl datován do 1. poloviny 13. století. Mohlo se jednat o odpadní jímku.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 13. století


  ulice

  městská část

  související odkazy  Sed


Aktualizováno: 31. 07. 2012