Žlíbek, Hraničky, Elišky Přemyslovny


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1927


  nálezová zpráva

  57/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při hloubení studny na pozemku rolníka Františka Švestky byla nalezena lidská kostra se dvěma bronzovými náramky a sponou marnského typu.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum (ze sběrů Jana Kniesa)


  městská část  Machan


Aktualizováno: 11. 09. 2012