Cihelna Gustava Klimenta (ul. Rušná)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Bosonohy


  rok / datum výzkumu

  1978


  instituce

  Eliška Kazdová, FF UJEP Brno


  nálezová zpráva

  1459/85, Kopie článku z PV 1978, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V letech 1973–1978 bylo při rozšiřování hliniště severovýchodně cihelny zachyceno šest objektů z mladší doby kamenné. Z movitých nálezů je zmiňována červenožlutě malovaná keramika, zdobená nesouvislou rytou pletencovou výzdobou a plastickými polokulovitými, odsazenými či vysedlými výčnělky, případně "sovími hlavičkami". Keramika datuje sídliště do mladší fáze staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012