Ul. Jámy


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Jámy


  katastr

  Bosonohy


  rok / datum výzkumu

  1958


  instituce

  Zora Trňáčková, AÚ ČSAV v Brně


  nálezová zpráva

  2176/58, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při práci v hliníku byla porušena pravěká jáma s keramickými střepy, které ji datují do konce pozdní doby kamenné.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012