Bosonohy (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Bosonohy  nálezová zpráva

  3025/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Dvě klenuté motyky.


  kultury

  neolit neurčený (5 700 - 4 200 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Zemědělské muzeum v Brně (k roku 1946)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012