Černovice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  1938


  nálezová zpráva

  782/50, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při kopání kanalizace byl zničen hrob se skrčenou kostrou z konce pozdní doby kamenné. Z milodarů se podařilo zachránit střepy z červeného zdobeného poháru a černé mísy s rozšířeným okrajem.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, Pa 9991 - 9993/38


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012