Černovice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Černovice  nálezová zpráva

  2591/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2634/52, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Nález oválného mlatu s otvorem blíže týlu, hrany zaoblené, šedivé barvy, délky 12, 4 cm.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum (ze sbírky Josefa Hladíka)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012