Na Vysoudilce


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Holásky  instituce

  Innocenc Ladislav Červinka, Státní archeologický ústav


  nálezová zpráva

  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při hranici ivanovického katastru bylo prozkoumáno slovanské pohřebiště z mladší doby hradištní.
  Jeden mladohradištní hrob byl vyryt přes hrob se skrčenou kostrou z pozdní doby kamenné. Nalezen byl jenom zlomek ucha nádoby červené barvy.


  kultury

  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  vedoucí výzkumu


  ulice

  městská část

  Machan


Aktualizováno: 30. 09. 2017