Dům 158 (dnes Na návsi)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1949


  nálezová zpráva

  1161/49, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při výkopech na dvoře pí Františky Indrové byla v hloubce asi 1 m nalezena amfora, na jejímž dně ležel střípek ze zvoncovitého poháru.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Národní škola v Brně - Brněnských Ivanovicích (k r. 1949)


  ulice

  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012