Pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1959


  instituce

  AÚ ČSAV Brno


  nálezová zpráva

  2606/61, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V roce 1959 provedli Rudolf Tichý a Jiří Meduna záchranný výzkum na nově odkryté ploše holásecké pískovny.
  Mezi jinými objekty nalezli také žárový hrob horákovské kultury. Hrobová jáma měla obdélníkový půdorys (175 x 145 cm) s orientací S-J. Pohřeb byl uložen v nádobce v SZ rohu jámy. Milodary tvořila keramika, např. amfora, a železný nůž.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  osoby

  Jiří Meduna
  archeolog Rudolf Tichý
  archeolog


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 27. 12. 2016