Pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky  instituce

  Jaroslav Mikulášek, učitel v Troubsku


  nálezová zpráva

  875/49, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ze sesuté stěny pískoviště získána větší baňatá nádoba s dlouhým kuželovitým hrdlem a ven vyhnutým okrajem, zdobená dvěma rytými liniemi s třásněmi a řadou vpichů.


  kultury

  doba stěhování národů (380 - 568 po Kr.)


  materiál / uložení

  Národní muzeum v Praze, sbírka Jaroslava Mikuláška (k r. 1949)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012