Internetová encyklopedie dějin Brna

1993: Česká 28 - Joštova 5, Investiční banka

Česká 28 - Joštova 5, Investiční banka


 • archeologické lokality

  Česká
  Joštova


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Před výstavbou objektu IB byla na místě provedena demolice současné zástavby včetně sklepů a po celé ploše odhaleno sprašové podloží.

 • nálezová zpráva

  13/94, 1994, Brno, Česká 28 - Joštova 5, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Ve východní stěně stavební jámy byl odkryt profil středověkého opevňovacího valu s příkopem a patrně i palisádou ze 13. století a v jižní stěně pozůstatky několika fází kamenného městského opevnění (vnější zeď parkánového příkopu a část vyzděného příkopu pozdně gotického barbakánu, chránícího bránu Veselou).
  V severozápadní části stavební jámy zachyceny odpadní jímky, dokládající existenci domovní zástavby v prostoru před hradbami v období konce 14. a průběhu 15. století.


 • kultury

  středověk (550 – 1500): 13.-16. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 450 755 - 451 187


 • obrazy

  img9775.jpg img9776.jpg img9774.jpg


 • osoby

  Zdeňka Himmelová
  vedoucí výzkumu


 • ulice

  Česká


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Česká 28 - Joštova 5"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 07. 05. 2018

Budova Investiční banky, Joštova 5 (květen 1995). AMB, fond U5 - sbírka fotografií, sign. Xb 185.  výzkum