Chrlice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  737/58, výpis z archivu Praha, č. j. 3984/53, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ojedinělý nález kamenné sekery bez bližších nálezových okolností.


  kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Národní muzeum, inv. č. 59503


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012