Pěkná 50


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice  nálezová zpráva

  56/92, Výpis z kandidátské dizertace "Postavení kultury se šňůrovou keramikou v moravském eneolitu a její vztah k vývoji v Karpatské kotlině", Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na poli mezi silem a panelárnou nalezl J. Rouza hadcový sekeromlat jednoduchého tvaru s vypouklými boky, v bokorysu konkávní.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum (Anthropos)


  ulice

  městská část

  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012