Malé kociánky


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Malé kociánky


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1972


  nálezová zpráva

  56/92, Výpis z kandidátské dizertace, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při pokládání kanalizace u staveniště panelárny nalezl L. Suchý z Chrlic kamenný břidlicový sekeromlat s konvexně prohnutou horní stranou.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012