Kopce - jih (hospodářské budovy JZD - kravín)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Kopce, Krajina


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1965


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


  nálezová zpráva

  231/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při stavbě kravína zachránili pracovníci Vlastivědného kroužku lidskou čelist, dva bronzové korálky a nádobku ze starší doby bronzové. Podle dělníků pocházely ze zničeného hrobu, který byl orientován ve směru Z-V a zahlouben asi 30–40 cm.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 670 (nádobka)


  městská část

  prameny, literatura


  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012