Kapucínské náměstí 2-4


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  296


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1993


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  11/94, 1994, Brno, Kapucínská 2-4, archiv ÚAPP Brno


  popis

  V průběhu sanačních prací ve sklepních prostorách domu byla objevena spodní část odpadní jímky s keramikou 15. století.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 15. století


  osoby

  Zdeňka Himmelová
  vedoucí archeologického výzkumu  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno-město). Kapucínská 2-4"  Gei


Aktualizováno: 16. 04. 2012