Blok 35 (ulice Kobližná)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  128


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1998


  instituce

  Archaia Brno o. p. s.


  nálezová zpráva

  7/99, 1999, Brno, blok 26, 35., Archiv Archaia Brno o. p. s.


  popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí se v červenci až listopadu 1998 uskutečnil záchranný archeologický výzkum hloubených sond.
  Ve vozovce před domem Kobližná 10 byly hloubeny dvě šachty, které zachytily tři úrovně zpevnění komunikace rozkládající se nad lokačním horizontem. Ve sklepech domu Kobližná 14 zachytily hloubené šachtice zdivo současné stavby a jedna ze sond také velmi bohatou jímku z přelomu 14. a 15. století. Sondy před domem Kobližná 18 porušily původní středověké komunikace z 1. čtvrtiny 13. až z průběhu 14. století.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna


  ulice

  městská část


  Sed


Aktualizováno: 31. 03. 2012