Sanace podzemí – blok 24


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1997


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  10/97, 1997, Brno – Jánská ul., blok 24, Archiv Archaia Brno o. p. s.


  popis

  V rámci sanace brněnského podzemí bloku 24 byly sledovány dvě sondy nalézající se před OD Centrum.
  V sondě 1 byl dokumentován nárůst terénu od 13. století, dále relikt zdiva z 15. století, který překrývala vrstva z 16. století. V ještě mladších vrstvách byl zaznamenán cihlový kanálek a barokní zeď. Původní terén se nacházel v hloubce 4,5 metru.
  Sonda 2 narazila na pozdně gotické zdivo barbakánu, ke kterému byla přizděna novověká zeď, pravděpodobně související s přestavbou opevňovacího systému v 17. století.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, A25/97-0104/452103 až A25/97-0120/452155


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Kolařík


Aktualizováno: 31. 03. 2012