Dvořákova 12 (výstavba sociálního zařízení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  112


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2003


  instituce

  Archaia Brno o. p. s.


  nálezová zpráva

  72/03, 2003, Brno, Dvořákova 12 (výstavba sociálního zařízení), Archiv Archaia Brno o. p. s.


  popis

  V souvislosti s výstavbou sociálního zařízení pro nově budovaný klub v domě Dvořákova 12 proběhl na části přilehlého dvorku v srpnu 2003 záchranný archeologický výzkum.
  Archeologický výzkum probíhal metodou dohledu nad výkopovými pracemi stavby.
  Při snižování terénu bylo odkryto základové zdivo novodobého charakteru, jehož přesná interpretace není zcela jasná. Po začištění snížené úrovně byly dokumentovány několikeré výkopové aktivity zahloubené do sprašového podloží. K nejzajímavějším nálezům patří odpadní jímka, kterou datují keramické nálezy do 13. století.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  MuMB, inv. č. A073/2003-0101-001 až A073/2003-0900-x


  ulice

  městská část

  související odkazy  Sed


Aktualizováno: 28. 03. 2012