Dům p. Černého


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  před r. 1929


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  228/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/65, Muzeum města Brna


  popis

  Před rokem 1929 byl vykopán v sousedství parcely p. Šroma, v domě u Černých, kostrový hrob, v němž byly dvě nádobky.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314681-314682


  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 02. 08. 2012