Internetová encyklopedie dějin Brna

2002: Beethovenova - Jezuitská (výkopy pro telefonní kabel)

Beethovenova - Jezuitská (výkopy pro telefonní kabel)


 • archeologické lokality

  Beethovenova
  Jezuitská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  13/1, 67/1

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2002

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  57/02, 2002, Brno, Beethovenova-Jezuitská (výkopy pro telefonní kabel), Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s hloubením výkopů pro telefonní kabel na ulicích Beethovenově a Jezuitské v Brně se v červenci 2002 uskutečnil záchranný archeologický výzkum.
  Poněvadž šířka předmětných výkopů se pohybovala jen kolem 0,40 m (hloubka dosahovala 0,80 cm), byl jako metoda výzkumu zvolen dohled nad výkopovými pracemi. Následně byly dokumentovány zjištěné archeologické situace.
  Sledované výkopy ve své většině nezasáhly archeologické situace. Pouze v severní části Beethovenovy ulice došlo k odhalení částí korun čtyř zdí. Svým charakterem se zdály odpovídat spíše období novověku a lze je považovat za relikty staveb, které byly součástí komplexu jezuitské koleje zbourané roku 1904. Nutné je podotknout, že v navážkách v prostoru mezi zdmi 901 a 902 byla zjištěna přítomnost „oranžové“ malty, charakteristické pro brněnské stavby z časového horizontu kolem roku 1300. Můžeme tedy v daném místě předpokládat existenci nějaké stavby tohoto stáří.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  MuMB A083/2002-0114-001 až A083/2002-0130-001


 • ulice

  Beethovenova
  Jezuitská


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012