Internetová encyklopedie dějin Brna

2001: Beethovenova 4 (Český rozhlas)

Beethovenova 4 (Český rozhlas)


 • archeologické lokality

  Beethovenova


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  67

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2001

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  04/02, 2002, Brno, Beethovenova 4, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s hloubením výkopu nové výtahové šachty pro budovu Beethovenova 4 se v listopadu 2001 uskutečnil záchranný archeologický výzkum.
  Na zkoumaných profilech bylo zachyceno sprašové podloží, na které nasedal asi 60 cm mocný holocénní půdní horizont, který ve své svrchní části vykazoval známky "zkulturnění". Na tomto horizontu se v průběhu pravděpodobně 13. století vytvořily četné kulturní a komunikační (?) vrstvičky. Na těchto vrstvách byla uložena navážka, kterou pravděpodobně porušovalo základové zdivo z vápencových kamenů a zlomků cihel zalitých maltou. Snad by se mohlo jednat o základové zdivo asanované vnější stěny západní části kvadratury kláštera.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně Archaia Brno o.p.s. A195/2001-103/1 až A195/2001-900


 • ulice

  Beethovenova


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012