JISKRA, ulice Česká


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1980


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  1/80, Jiskra - Česká ul. 1980, Muzeum města Brna


  popis

  V říjnu 1980 oznámil Muzeu města Brna PhDr. Vladimír Ondruš z Moravského muzea nálezy středověké keramiky na České ulici při rekonstrukci Domu sportu Jiskra. Zároveň předal jednu neúplnou nádobku a několik zlomků keramiky.
  V průběhu celého října probíhal záchranný výzkum na této lokalitě. Byly zachyceny tři sídelní odpadní jámy, z nichž dvě byly nedaleko od sebe a třetí byla mimo, zřejmě na dvoře Jiskry.
  Z nálezů se ještě dochovaly 4 celé nádobky, z toho jedna byla glazována a tři nádoby byly zdobené vodorovným žebrováním na výduti. Kromě toho bylo nalezeno několik zlomků nádob - část glazovaného talíře a zlomků trojnožek. Uvedené nálezy spadají do období od 13. až do 16. století. Jedná se patrně o sídelní jámy řemeslnického charakteru.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 13. - 16. století


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314488–314657


  osoby

  ulice

  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 10. 05. 2019